BIP

Odwiedziło nas:

Odsłon : 705527

LogowaniePodsumowanie półrocznej pracy przedszkolnej grupy popołudniowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez AF   
wtorek, 15 września 2009 15:40
logo.jpg
 
 

Podsumowanie półrocznej pracy przedszkolnej grupy popołudniowej w ramach realizacji projektu „Wesołe Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Rok szkolny 2008/ 2009. 

 
Do grupy popołudniowej od 5 stycznia do 19 czerwca 2009r. Uczęszczało 15 dzieci w tym 7 z Przedborza i 8 z okolicznych wiosek: z Nosalewic, Chałup, Tarasu, Zuzowy,  Brzostku, Jabłonnej. Większość dzieci była dowożona na zajęcia przez swoich rodziców.

       Przebywając 3 godziny w przedszkolu, od poniedziałku do piątku, dzieci miały wiele okazji, by odnaleźć swoje miejsce w grupie i wspólnocie przedszkolnej. Uczyły się samodzielności i zaradności z dużym naciskiem na samoobsługę.Przyzwyczajały się do  mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności oraz zaspokajania  potrzeb fizjologicznych o określonych porach i samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych.
      Wychowawczyni zapewniała dzieciom możliwości samodzielnego wyboru roli w zabawie oraz zabawek i materiałów umożliwiających odtwarzanie treści najbliższego środowiska społecznego i wyrażania siebie. Przedszkolaki w atmosferze wspólnego budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania kształtowały umiejętność  działania na rzecz innych. Współdziałały w przygotowaniu spotkań i przyjmowaniu gości w przedszkolu- z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, obdarowując członków rodziny wykonanymi przez siebie upominkami. Przedstawiły okolicznościowy montaż słowno- muzyczny, który sprawił wiele radości zaproszonym gościom. Uczyły się różnych sposobów wyrażania miłości i szacunku do rodziców i innych członków rodziny, np. sprawianie przyjemności, okazywanie współczucia, szanowanie praw, postępowanie zgodne z wolą rodziców.
     Wdrażane były do przestrzegania przyjętych norm obowiązujących w zabawie oraz zwyczaju zgodnego współdziałania. Porozumiewały się ze sobą w celu ustalenia zasad korzystania ze szczególnie atrakcyjnych zabawek i urządzeń.
      Dzieci wzbogacały swoje słownictwo dzięki rozszerzającym się zakresem kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym. Słuchały ilustrowanych opowiadań wygłaszanych i czytanych przez nauczyciela oraz recytowanych przez niego wierszy. Przyzwyczajały się do słuchania mowy starszych i młodszych kolegów. Wypowiadały się na temat oglądanych ilustracji, historyjek obrazkowych, chętnie rozwiązywały zagadki. Nabywały umiejętności komunikacyjnych, dzięki obcowaniu z kolegami w grupie rówieśniczej. Samorzutnie podejmowały zabawy tematyczne z użyciem różnych rekwizytów.
      W trakcie zajęć i zabaw dzieci klasyfikowały zbiory różnych przedmiotów- owoców, warzyw, zabawek, kwiatów, na podst. wybranej cechy- wielkość, kształt, kolor, przeznaczenie. Uczyły się rozpoznawać figury geometryczne.                             
      Dzięki bezpośrednim kontaktom z przyrodą, uwrażliwiane były na piękno środowisk przyrodniczych znajdujących się w otoczeniu przedszkola. Odbywały się spacery i wycieczki do wybranych miejsc, m.in. ogródków działkowych, lasu.
    Troje najstarszych przedszkolaków dołączyło do wycieczki zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. Wraz z dwiema grupami 6- latków dzieci zwiedziły Pałac Poznańskiego w Muzeum Ziemi Łódzkiej i bawiły się w Kinderplanecie- największym placu zabaw w Polsce. Wycieczka była współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny.
     Dużo uwagi poświęcono aktywności ruchowej. Organizowane były zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę, umiejętności psychomotoryczne oraz ćwiczenia relaksacyjne.
      Dzieci uczyły się piosenek związanych tematycznie z aktualną porą roku oraz z tygodniowymi blokami tematycznymi. Ilustrowały treść piosenek śpiewanych przez nauczyciela prostymi formami ruchu. Brały udział w ćwiczeniach rytmicznych i słuchowych. Raz w tygodniu z radością uczestniczyły w rytmice- prowadzonej przez instruktora z Centrum Edukacji- ATUT.
      Przedszkolaki mogły swobodnie wyrażać swoje spostrzeżenia i przeżycia w różnorodnych pracach plastyczno- konstrukcyjnych. Rysowały kredkami, malowały farbami plakatowymi, lepiły z plasteliny i masy solnej. Łączyły swoje ulepianki z materiałem przyrodniczym. Przyzwyczajane były do zachowania porządku, ostrożności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
      Dzieci miały zagwarantowane prawo do wyrażania ich własnych uczuć i wspierane były w znalezieniu własnego sposobu ich wyrażania ( akceptowanego społecznie).
      Współpraca z rodzicami polegała na zorganizowaniu dwóch zebrań, systematycznej prezentacji prac plastycznych, indywidualnych rozmów. Nauczyciel prowadzi karty obserwacji i systematycznie je wypełnia.
      „Wesołe Przedszkolaki” korzystały z zajęć dodatkowych;

  • gimnastyki korekcyjnej,
  • nauki języka angielskiego,
  • tańca towarzyskiego,
  • rytmiki.
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiony: wtorek, 16 lutego 2010 20:35
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.